โพธิ์ ซีรีน – บูทิค โฮเทล เชียงใหม่ The Bodhi Serene เป็นโรงแรมบูติกที่ตั้งอยู่ภายในกําแพงเมืองเก่าของตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีเสน่ห์ โรงแรมบูติกที่มี เอกลักษณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางวัดเก่าแก่หลายแห่งที่นําวัฒนธรรมและพรมาหลายศตวรรษกลับมา น่าแปลกใจมากที่ โรงแรมในใจกลางเมืองแห่งนี้เป็นแบบอย่างของการผสมผสานระหว่างประเพณีและวัฒนธรรมล้านนากับสั่งอ่านวย ความสะดวกที่ทันสมัยที่ตอบสนองความต้องการของชาวเมืองในปัจจุบัน โรงแรมบูติดใจกลางเชียงใหม่ Tur Bodhi Serene เป็นโรงแรมบูติกที่สวยงามตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งบางแห่งได้รับการขนานนามว่าเป็น สถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่สร้างสรรค์และน่าทึ่ง อีกทั้งให้ความสงบอย่างแท้จริงและเป็นสวรรค์สําหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ F1 ชื่อ Bodhi เป็นคำแปลบางส่วนของคำว่า “Bo-gaha” กาษาสิงหลหรือต้นไม้แห่งปัญญาเพราะเป็นต้นไม้ที่ พระพุทธเจ้าตรัสรู้

Package Bodhi Serene Chiang Mai , Sapsiri Travel Agency
รหัส 000-9008
วันที่เดินทาง
วันนี้ - ตุลาคม 2565
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
4,199 บาท
แผนการเดินทาง
เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบินไทยเวียดเจ็ท
(สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ – สุวรรณภูมิ) หรือ (ภูเก็ต – เชียงใหม่ – ภูเก็ต) ชั้นประหยัด

อัตรานี้ไม่รวม

สายการบินไทยเวียดเจ็ท ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า

ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ สายการบินไทยเวียดเจ็ท 

(สุวรรณภูมิ – เชียงใหม่ – สุวรรณภูมิ) หรือ (ภูเก็ต – เชียงใหม่ – ภูเก็ต) ชั้นประหยัด
ไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋า

ราคาเริ่มต้นสําหรับเดือน วันนี้ – ตุลาคม 2565

  • ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคา 5,799 / ท่าน
  • ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3 และเด็กใช้เตียง ราคา 4,199 / ท่าน
  • เด็ก อายุ 4-12 ขวบ ไม่เสริมเตียง ราคา 3,599 / ท่าน
  • อัปเกรด PREMIUN ROOM เพิ่มท่านละ 300 บาท
  • อัปเกรด DELUXE ROOM เพิ่มท่านละ 500 บาท
  • อัปเกรด EXECUTIVE ROOM เพิ่มท่านละ 800 บาท
  • อัปเกรด SUITE ROOM เพิ่มท่านละ 1,800 บาท
ช่วงเดินทาง
26/07/2022 31/10/2022
จำนวน
ราคา
4,199 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
Package Bodhi Serene Chiang Mai
เดินทาง 26/07/2022 31/10/2022
*** ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว ราคา 5,799 / ท่าน ***
*** ผู้ใหญ่ ท่านที่ 3 และเด็กใช้เตียง ราคา 4,199 / ท่าน ***
*** เด็ก อายุ 4-12 ขวบ ไม่เสริมเตียง ราคา 3,599 / ท่าน ***
*** อัปเกรด PREMIUN ROOM เพิ่มท่านละ 300 บาท, อัปเกรด DELUXE ROOM เพิ่มท่านละ 500 บาท, อัปเกรด EXECUTIVE ROOM เพิ่มท่านละ 800 บาท, อัปเกรด SUITE ROOM เพิ่มท่านละ 1,800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ