• เที่ยวเมืองบาร์เซโลน่า เมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันงดงาม
 • ชมตึกปะหลาด คาซา มิลา และ คาซา บัตโล่ ผลงานของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต”
 • มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ที่มีความงดงาม
 • สนามคัมป์นู สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา
 • สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว สโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด
 • มหาวิหารแห่งโตเลโด มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน
 • กรุงมาดริด เมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน
 • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด หนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก
 • สะพานส่งน้ำโบราณ เมืองเซโกเบีย 
 • พิเศษ!! ข้าวผัดสเปน Paella อาหารขึ้นชื่อของสเปน
 • พิเศษ!! เมนู หมูหันสไตล์สเปน ที่ร้าน Sobrino de Botín ร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
ทัวร์สเปน
รหัส 008-1873
วันที่เดินทาง
ธ.ค.65 - มี.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสตันบูล ตุรเคีย

20.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ U ประตู 9

Turkish Airlines (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

23.30 น. : ออกเดินทาง สู่ประเทศตุรเคีย เมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 69 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2
อิสตันบูล ตุรเคีย• สนามบินบาร์เซโลน่า • พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลันยา • ตึกประหลาด คาซา มิลา • คาซ่า บัตโล่ • ประตูชัยแห่งเมืองบาร์เซโลน่า • ตลาดสดบุคเคอเรีย

06.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล สนามบินแห่งใหม่ของ ประเทศตุรเคีย (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)

08.45 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK1853

10.20 น. : เดินทางถึง สนามบินบาร์เซโลนา เอล แปรต (Barcelona–El Prat) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง)

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน และเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นอาณานิคมของโรมันมาก่อน เคยถูกยึดครองโดยชาติต่าง ๆ หลายครั้ง รวมทั้งฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1640

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติคาตาลันยา (Museu Nacional d’Art de Catalunya) เป็นพิพิธภัณฑ์ทัศนศิลป์บนเนินเขามองต์คูอิก Montjuïc มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่ 19 จนถึง 20 เป็นสไตล์อิตาลี เปิดครั้งแรกอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 1934 และได้รับการรองรับเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในปี ค.ศ.1990 และเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน

ใกล้กันนำท่านชมกับตึกประหลาดอีก 1 แห่งคือ คาซา บัตโล่ (Cas Battlo) สร้างครั้งแรกเมือปี ค.ศ. 1877

นำท่านชม ประตูชัยเมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona’s Arc de Triomf) สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Josep Vilaseca i Casanovas เป็นสถาปนิกและศิลปินชาวคาตาลัน มีการตกแต่งด้วยประติมากรรมและการตกแต่งที่ล้ำสมัย สร้างจากอิฐสีแดง มีความละเอียดสวยงาม เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบาร์เซโลน่า

นำท่านเข้าสู่ ตลาดสดบุคเคอเรีย (Mercado de La Boqueria) เป็นตลาดที่ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในบาร์เซโลน่าและเป็นอันดับ 1 ของโลกตั้งแต่ปี 2012 ที่นี่จำหน่ายทั้ง เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ที่ทำสำเร็จสามารถทานได้เลย ขาหมูรมควัน ผักและผลไม้นานาชนิด รวมไปถึงร้านขายดอกไม้ ที่นี่มีการจัดตกแต่งร้านค้าอย่างสวยงาม ให้ท่านเดินสัมผัสบรรยากาศตลาดสดของบาร์เซโลน่าตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 3
มหาวิหารซากราดาฟามิเลีย • สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล • สนามคัมป์นู • อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส • ถนนคนเดินลารัมบลาส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา หรือ ซากราดาฟามิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์เก่าแก่ที่ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882 จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ มหาวิหารแห่งนี้ออกแบบโดย “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)”  เป็นผลงานในแนวมูดาร์นิซมา ซึ่งเป็นงานศิลปะเฉพาะถิ่นและเป็นนวศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาตาลุญญา

นำท่านชม สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล (Park Güell) ถูกสร้างในปี 1900 โดยใช้เวลาถึง 14 ปี ในการสร้าง สวนเก่าแก่แห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาคาร์เมล ด้วยศิลปะงานโมเสคและเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของสถาปนิกชื่อดัง “เกาดี อี กูร์เนต (Antoni Gaudi i Cornet)” นอกจากนี้องค์การยูเนสโกได้ทำการยกย่องให้สภานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศสเปนอีกด้วย และเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองบาร์เซโลนา จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้คือ “มังกรโมเสค (Mosaic dragon)” ไต่คลานบนบันไดน้ำพุ จากมุมนี้เราสามารถเห็นวิวของเมืองบาร์เซโลนาได้อย่างกว้างขวางแถมยังเห็นวิวทะเลอยู่ไกลๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเก็บภาพหน้า สนามคัมป์นู (CAMP NOU) หรือ เลสตาดิ คัมป์ นู (L’Estadi Camp Nou) ของสโมสรบาร์เซโลน่า ยักษ์ใหญ่แห่งลาลีกาสเปน เป็นภาษาคาตาลัน แปลว่า “สนามแห่งใหม่” สนามแห่งนี้ได้รับฉายาว่า “อ่างชามยักษ์” จากการเป็นสนามฟุตบอลที่มีความจุผู้ชมถึง 99,354 ที่นั่ง ให้ท่านได้อิสระในการเลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสรตามอัธยาศัย

นำท่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Columbus Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 60 เมตร และถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่บุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือในปี ค.ศ.1492 รูปปั้นนี้แกะสลักโดย Rafael Atché รูปปั้นโคลัมบัสที่ชี้ไปยังโลกใหม่ด้วยมือขวา หากในวันนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ชาวเมืองในพื้นที่จะออกมาร่วมฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจากจบการแข่งขัน

นำท่านเดินทางสู่ถนนห่างจากอนุสาวรีย์เล็กน้อย ถนนคนเดินลารัมบลาส (La Rambla) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมีความยาวตั้งแต่จัตุรัส Pizza Catalunya ไปถึงท่าเรือ Port Vell เป็นระยะทางกว่า 1 กม. ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดานักท่องเที่ยว

ค่ำ : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

วันที่ 4
จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Columbus Monument) อนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสูงถึง 60 เมตร และถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่บุกเบิกทวีปอเมริกาเหนือในปี ค.ศ.1492 รูปปั้นนี้แกะสลักโดย Rafael Atché รูปปั้นโคลัมบัสที่ชี้ไปยังโลกใหม่ด้วยมือขวา หากในวันนั้นมีการแข่งขันฟุตบอลนัดใหญ่ของทีมบาร์เซโลน่า ชาวเมืองในพื้นที่จะออกมาร่วมฉลองชัยชนะกันบนถนนแห่งนี้หลังจากจบการแข่งขัน นำท่านเดินทางสู่ถนนห่างจากอนุสาวรีย์เล็กน้อย ถนนคนเดินลารัมบลาส (La Rambla) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ ตลาด Mercat de la Boqueria ถนนมีความยาวตั้งแต่จัตุรัส Pizza Catalunya ไปถึงท่าเรือ Port Vell เป็นระยะทางกว่า 1 กม. ถนนคนเดินแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในบรรดานักท่องเที่ยว ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เมืองหลวงของแคว้นบาเลนเซีย แคว้นปกครองตนเองที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสเปน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำตูเรีย (Turia River) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสเปน

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษกับเมนู เมนู Paella ข้าวผัดสเปน

นำท่านชมหน้า มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งบาเลนเซีย (Cathedral de Santa Maria de Valencia) เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าของวาเลนเซีย ถูกสร้างครั้งแรกในปี ค.ศ. 1238  โดยบิชอปแห่งบาเลนเซีย มีการผสมผสานศิลปะแต่ละยุคสมัย โรมัน เรเนสซอง บาโร้ก นีโอคลาสสิค

นอกจากนี้นยังมี หอเอลมิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังทรงแปดเหลี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 ความสูงประมาณ 51 เมตร สร้างขึ้นในสไตล์บาร็อค มีบันไดวนภายในไปสู่พื้นที่ระเบียง จากระเบียง ท่านสามารถมองเห็นวิวของวาเลนเซียทั้งหมดและพื้นที่โดยรอบ

จากนั้น นำท่านชม เมืองแห่งศิลปะและวิทยาศาสตร์ (City of Arts and Sciences) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดของแม่น้ำทูเรียในอดีต เป็นศูนย์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในเมืองวาเลนเซีย ประเทศสเปน ออกแบบโดย Santiago Calatrava และ Félix Candela โปรเจ็กต์นี้เริ่มต้นการก่อสร้างในขั้นแรกในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1996 และเปิดตัวเมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1998 อาคารต่างๆ ถูกสร้างด้วยแนวความคิดผสมผสานกันในศาสตร์แขนงต่างๆประกอบไปด้วย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ธรรมชาติ และสถาปัตยกรรม

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 5
เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • กรุงมาดริด • ปูเอร์ตา เดล โซล • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ • ตลาดซานมิเกล • พลาซ่ามายอร์

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเลโด (Toledo) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ช.ม.) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนเนินเขา มีทั้งภูเขาและแม่น้ำเป็นกำแพงธรรมชาติล้อมรอบ มีป้อมปราการ มีกำแพงเมือง มีประตูเมืองกั้นเขตเมืองเก่าอีกชั้น ในปี ค.ศ. 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองนี้เป็นแหล่งมรดกโลก เนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน รวมทั้งยังเป็นสถานที่ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมของชาวคริสต์ ชาวยิว และชาวมัวร์อยู่ร่วมกันอีกด้วย

จากนั้น นำท่านชม มหาวิหารแห่งโตเลโด (Toledo Cathedral) ที่เริ่มสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1227 เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ ค.ศ. 1493 ซึ่งสร้างขึ้นจากที่ตั้งของมัสยิดเดิม เป็นโบสถ์นิกายโรมันคาธอลิกในเมืองโตเลโด เป็นมหาวิหารที่มีความโดดเด่นด้วยความงามของศิลปะและสถาปัตยกรรม ศิลปะโกธิก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงมาดริด (Madrid) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสเปน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน และในเขตเมืองยังเป็นอันดับที่ 3 ของยุโรป รองจากกรุงลอนดอน และกรุงปารีส อีกด้วย กรุงมาดริด

นำท่านเข้าสู่ ปูเอร์ตา เดล โซล (Puerta del Sol)  หรือประตูพระอาทิตย์เป็นจัตุรัสสาธารณะกลางกรุงมาดริด เป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และมีผู้คนพลุกพล่านที่สุดในเมือง ในแห่งนี้มีร้านค้า ร้านอาหารให้เลือกมากมาย

ใกล้กันท่านจะได้พบกับอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากดังไปทั่วโลก อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ (El Oso y el Madroño) และฝั่งตรงข้ามจัสตุรัสมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า (Kilometer Zero) ที่เก่าแก่มีอายุตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 ทำหน้าที่เป็นศูนย์กม.จากการวัดถนนในแนวรัศมีทุกเส้นในสเปน ซึ่งแสดงให้เห็นโดยแผ่นป้ายบนพื้นของจัตุรัสซึ่งระบุจุดที่แน่นอนของกม.0 ก่อตั้งในปี ค.ศ.1857

นำท่านเข้าสู่ ตลาดซานมิเกล (Mercado San Miguel) เป็นตลาด ในอาคารที่มีหลังคากระเบื้องสีน้ำตาล มีความเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ.1915  มีร้านอาหารหลากหลายมาก ที่นี่เป็นทั้งแหล่งช็อปปิ้ง ตลาดนัด ถนนคนเดิน มีซุ้มและโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทานอาหาร มีทั้งอาหารท้องถิ่นสเปน อาหารเอเชีย อาหารทะเล ทาปาส และเบเกอรี่

นำท่านเข้าสู่ พลาซ่ามายอร์ (Plaza Mayor) เป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญในใจกลางกรุงมาดริด สร้างขึ้นครั้งแรก ค.ศ. 1580 – 1619  ซึ่งอยู่ห่างไม่ไกลจากปูเอร์ตา เดล โซล โดยรอบๆมี ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เครื่องของที่ระลึก และร้านค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น พิเศษเมนูหมูหันสไตล์สเปน ที่ร้าน Sobrino de Botín เดิมมีชื่อร้านว่า Casa Botín จนกระทั่งร้านนี้ตกทอดมาสู่รุ่นหลาน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น Sobrino de Botín ซึ่งมีความหมายตรงตัวว่า “หลานของโบติน” มาจนถึงปัจจุบัน เป็นร้านอาหารสเปนในมาดริดก่อตั้งขึ้นในปี 1725 ซึ่งเป็นร้านอาหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองจาก Guinness World Records

วันที่ 6
สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว • พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด • ประตูชัยอาคาล่า มาดริด • น้ำพุไซเบเลส • ลาส โรซาส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น นำท่านถ่ายรูปหน้า สนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว (Santiago Bernabéu Stadium) (สนามยังอยู่ในระหว่างปรับปรุงรูปแบบใหม่ แต่ท่านยังสามารถเข้าซื้อสินค้าที่ระลึกได้ที่ร้านค้าได้) เป็นสนามฟุตบอลที่มีชื่อเสียงในกรุงมาดริด เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริด เริ่มเปิดใช้สนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1944 เดิมมีชื่อว่า สนามกีฬาชามาร์ติน (Estadio Chamartín) ตามชื่อของสนามเดิมของสโมสร เปิดใช้สนามอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 1947 เรอัลมาดริดได้ประกาศใช้ชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันคือสนามกีฬาซานเตียโก เบร์นาเบว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 1955 เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสโมสรคือ ซานเตียโก เบร์นาเบว เยสเต (Santiago Bernabéu Yeste)

นำท่านชม พลาซ่า เดอ เอสปาน่า (Plaza de España) เป็นจัตุรัสขนาดใหญ่และสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมาดริด ใจกลางจัตุรัสคืออนุสาวรีย์ที่ประกอบด้วยเสาหินที่มีรูปปั้น มิเกล เด เซร์บันเตส เป็นนักเขียนชาวสเปน มีผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันช่า และมีประติมากรรมสำริดของ ดอนกิโฆเต้และซานโช ปันซา อยู่ตรงใต้ฝ่าเท้าด้านหน้าของอนุสาวรีย์ ส่วนด้านข้างจะประติมากรรมหินของ Aldonza Lorenzo ซึ่งจัตุรัสแห่งนี้อยู่ติดกับตึกระฟ้าที่โดดเด่นที่สุดสองแห่งของมาดริด

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวงแห่งมาดริด (Royal Palace of Madrid) เป็นที่พำนักอย่างเป็นทางการของราชวงศ์สเปนที่เมืองมาดริดแม้ว่าปัจจุบันจะใช้สำหรับพิธีการของรัฐเท่านั้น เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่และเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ภายในพระราชวังหลวงแห่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา ถูกออกเเบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ที่เน้นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยนเเละฝรั่งเศส จึงมีลักษณะคล้ายๆ กับพระราชวังเเวร์ซายน์ที่ฝรั่งเศส

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

ระหว่างทางผ่านชม ประตูชัยอาคาล่า มาดริด (Splendid puerta de alcala) เป็นอดีตประตูเมืองฝั่งตะวันออกของมาดริด ที่สร้างในสมัยกษัตริย์คาร์ลอสที่ 3 สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1778 ซึ่งเป็นจุดเด่นโดยรวมของประตูเมืองแห่งนี้ที่ได้รับการออกแบบโดย Francisco Sabatini คือ การใช้ศิลปะภาพนูนสูง รูปสลัก และรูปปั้น ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินและประติมากรร่วมสมัยคือ Robert de Michel และ Francisco Gutiérrez

ผ่านชม น้ำพุไซเบเลส (Fountain of Cybele) สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน ตั้งอยู่ที่จัตุรัสซิเบเลส (Plaza de la Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญ เป็นจุดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองมาดริด และเป็นจุดที่ทีมฟุตบอลเรอัลมาดริดจะใช้เฉลิมฉลองการแข่งขันชิงแชมป์

นำท่านช้อปปิ้งที่ หมู่บ้านลาส โรซาส (Las Rozas outlet village) แหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ทสุดหรูชานเมืองมาดริด สถานที่ที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่มอบส่วนลดมากสุดถึง 60% ตลอดทั้งปี มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ และเครื่องเรือนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมายให้เลือก

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

วันที่ 7
กรุงมาดริด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้ำโบราณ • Plaza del Azoguejo • สนามบินมาดริดบาราฆัส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซโกเบีย หรือเซโกเวีย (Segovia) (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ช.ม.) เมืองมรดกโลกแห่ง แคว้นคาสตีล และเลออน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา กับแม่น้ำกลาโมเรส ที่ตีนเขากวาดาร์รามา เป็นเขตเมืองเก่าล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นแหล่งมรดกโลกตามการประกาศจากองค์การยูเนสโก

นำท่านชม สะพานส่งน้ำโบราณ (Aqueduct of Segovia) เป็นสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้มากที่สุด สร้างขึ้นในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 2 โดยชาวโรมันขณะที่กำลังขยายอำนาจในคาบสมุทรไอบีเรียเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำฟรีโอ (Río Frío) ซึ่งห่างออกไปประมาณ 18 กิโลเมตรเข้าสู่ตัวเมือง ซึ่งต้องยกระดับตัวสะพานขึ้นในช่วง 1 ก.ม. สุดท้ายจากภูเขากวาดาร์รามาถึงกำแพงเมืองเก่า ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดของเซโกเบียอีกด้วย โดยบริเวณรอบๆจะมี จัตุรัส Plaza del Azoguejo เป็นจุดศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า บริเวณนี้จะมีบันไดให้ท่านขึ้นไปและสามารถมองเห็นวิวของเมืองและสะพานส่งน้ำได้อย่างชัดเจนและสวยงาม นอกจากนี้ บริเวณใกล้เคียงจะเป็นเขตเมืองเก่าตามซอยตามถนนจะมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากกลับบ้านได้

เที่ยง : อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาดริด บาราฆัส เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)

18.00 น. : ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK1860  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล ตุรเคีย • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

00.10 น. : เดินทางถึง สนามบินอิสตันบูล ตุรเคีย (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

01.55 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ TK68

15.00 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ (ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ)
 • ค่ารถโค้ชนำเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)
 • ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 4,000 บาท

 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

**ทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ ไม่บังคับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน**

 

 

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 40,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 45 วัน)

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจำทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 • ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทำก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทางหลังชำระเต็มจำนวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
 • ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น
 • ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ