• หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก- สถาบันเจียระไนเพชร
  • พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ –โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เมืองอัมสเตอร์ดัม
  • จัตุรัสดัมสแควร์ – ย่านโคมแดง – หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ – โรงงานชีส – เมืองฮาร์เลม – Grote Kerk
  • แลนด์มาร์ค – วินด์มิลล์กังหันลม – พิพิธภัณฑ์เทย์เลอร์ – เมืองเดอะเฮก – พิธภัณฑ์เมาริช – บินเนนฮอฟ
  • เมืองรอตเทอร์ดาม – โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ – บ้านลูกบาศก์ – Euromast Tower  – เมืองแอนต์เวิร์ป
  • อาสนวิหารพระแม่มารีอา – จัตุรัสกลางเมือง Grote Markt  – รูเบนส์เฮ้าส์ – เมืองบรัสเซลส์
  • อะโตเมียม – จัตุรัสกร็องปลัส – เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส – เมืองบรูจส์ – ศาลากลางเมืองบรูจส์ 
  • บาซิลิกาออฟเดอะโฮลีบลัด หรือ โบสถ์ Blood Holy Blood – หอระฆังแห่งบรูจส์ – จัตุรัสใจกลางเมืองบรูจส์
  • เมืองบัสเซลส์ – เมืองเกนต์ – ปราสาทเกรเวนสตีน – หอระฆังแห่งเกนต์ – อาสนวิหารเซนต์บาโว
  • เมืองโรมอนด์ – Designer Outlet Roermond – สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล
รหัส 007-3210
วันที่เดินทาง
มิ.ย.66
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,990 บาท
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ