•  เมืองฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนุมะ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ถ่ายรูปโดมหิมะ – เมืองโนโบริเบทสึ ภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
  • เมืองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท กิจกรรมลานสกี ขึ้นกระเช้าไปเช็คอินระฆังแห่งความรัก แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปู
  • คลองโอตารุ โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ ร้านขนม Le TAO
  • โรงงานช็อกโกแลต – หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโร TV ทาวเวอร์ ย่านซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ
  • ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวตี้ฟรี – หุบเขาพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอาท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น
รหัส 044-1989
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - ก.พ.66
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
55,977 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

20.30 น.     คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบิน การบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ

23.55 น.     ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน TG 670

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด – เมืองฮาโกดาเตะ ทะเลสาบโอนุมะ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (รวมค่าตกปลาชุดและอุปกรณ์ตกปลา) ถ่ายรูปโดมหิมะ

08.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ ฮอกไกโด (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชม.)

เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทางตอนใต้ของเกาะ มีชื่อเสียงด้านทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ทะเลสาบโอนุมะ คือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสวนสาธารณะโอนุมะแห่งนี้ มีเส้นรอบวง 24 กิโลเมตร เป็นที่รู้จักกันดีว่าทะเลสาบแห่งนี้มีเกาะเล็กๆ อยู่ถึง 126 เกาะ โดยสะพาน 18 แห่งที่กระจายอยู่เหนือน้ำนั้นจะเชื่อมเกาะต่างๆ บางส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อให้คุณเดินสำรวจความงามของทะเลสาบได้ การเดินรอบทะเลสาบจะใช้เวลาประมาณ 60 นาที

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง เมื่อทะเลสาบโอนุมะบนภูเขาอาคางิกลายเป็นน้ำแข็ง การตกปลาวาคาซางิ (Japanese Pond Smelt) บนน้ำแข็งจะกลายเป็นกิจกรรมยามว่างยอดนิยม ปลาสีเงินขนาดเล็กประมาณปลาซาร์ดีนมีรสชาติอร่อยเมื่อนำไปทอดกรอบ นำปลาที่คุณตกได้กลับไปยังร้านเช่า แล้วพวกเขาจะทอดปลาของคุณให้โดยไม่คิดค่าบริการ

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก อิสระถ่ายภาพ โดมหิมะ บริเวณหน้าโรงแรม

ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Hakodate Onuma Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
เมืองโนโบริเบทสึ ภูเขาไฟโชวะ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (รวมตั๋ว) - เมืองโอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท กิจกรรมลานสกี (ไม่รวมค่ากิจกรรม) ขึ้นกระเช้าไปเช็คอินระฆังแห่งความรัก แช่ออนเซ็น บุฟเฟต์ขาปู (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโรงแรม)

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบะสึ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด

นำท่านชม ภูเขาไฟโชวะชินซัน ถือเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นใหม่ของฮอกไกโดที่ไม่ธรรมดาตรงที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีอายุน้อยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟแห่งนี้เกิดขึ้นโดยการเกิดแผ่นดินไหวและก่อตัวขึ้นบนพื้นที่ราบทุ่งข้าวสาลี ที่มีความสูงอยู่ที่ 290 เมตร โดยจะอยู่ในระหว่างปี ค.ศ. 1943-1945 นับเป็นอีกหนึ่งภูเขาไฟที่ยังไม่มอดดับสนิทและยังคงมีควันกำมะถันลอยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

ต่อด้วย ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (รวมตั๋ว) ที่นี่เป็นสถานที่เพาะพันธุ์หมีสีน้ำตาลที่มีตั้งแต่เจ้าหมีตัวน้อยๆ ไปจนถึงหมีตัวโต หมีของที่นี่ได้รับการดูแลและฝึกให้คุ้นเคยกับคน มีหมีโตเต็มวัยที่ไม่ดุร้ายโชว์ลีลาอ้อนขออาหารจากนักท่องเที่ยวเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูทีเดียว

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองโอตารุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เป็นเมืองท่าที่สุดแสนโรแมนติก ภายในเมืองโอตารุมีอาคารและโกดังเก่าแก่ในสไตล์ตะวันตกแบบวิคตอเรียนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อยู่หลายแห่ง ทำให้ได้บรรยากาศเหมือนมาท่องเที่ยวยุโรป

สกีรีสอร์ทคิโรโระ แน่นอนว่าถ้าจะมาฟินกับที่นี่ก็ต้องมาในช่วงฤดูหนาว บอกเลยว่าสายสปอร์ตนี่ยิ่งอินกับที่นี่เป็นพิเศษ เพราะในฤดูหนาวพื้นที่รอบๆ รีสอร์ทจะเป็นสถานที่เล่นสกีที่มีหิมะคุณภาพดี เป็นสีขาวละเอียดเหมือนแป้งฝุ่น ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาสูงต่ำสลับกันไป ทำให้ถึงแม้จะไม่ได้มาเล่นสกี ก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่อยู่เป็นจำนวนมาก

กิจกรรมลานสกี ในช่วงฤดูหนาวที่ปกคลุมด้วยหิมะแสนนุ่มราวกับปุยฝ้าย และสนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานสกี เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี , สโนว์บอร์ด , กระดานเลื่อนหิมะ ฯลฯ (ไม่รวมค่ากิจกรรม)

ขึ้นกระเช้าไปเช็คอินระฆังแห่งความรัก ว่ากันว่า ถ้าได้สั่นระฆังที่นี่แล้วจะได้คู่ หรือสมหวังในเรื่องความรัก หากว่าใครอยากจะไปสั่นระฆังแห่งรัก สามารถขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาอาซาริ พบระฆังแห่งความรัก Love Bell ตั้งตระหง่านรอเราอยู่ นอกจากนี้เราสามารถเล่นสกีและกิจกรรมหิมะต่างๆ

 ค่ำ     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์ขาปู (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโรงแรม)

หลังรับประทานอาหารให้ท่านได้ แช่ออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า จะทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิต และให้ผิวพรรณสวย (แช่ครั้งละประมาณ 20 นาที ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง)

พัก Kiroro Ski Resort หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
คลองโอตารุ โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี นาฬิกาไอน้ำ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ ร้านขนม Le TAO – โรงงานช็อกโกแลต - หอนาฬิกาซัปโปโร ซัปโปโร TV ทาวเวอร์ ย่านซูซูกิโนะ ถนนคนเดินทานุกิโคจิ

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมวิว คลองโอตารุ ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ในอดีตถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทางเรือ ไม่ว่าจะด้วยบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกถึงความเก่าแก่และวิถีชีวิตชาวเมืองที่ยังคงอนุรักษ์ตึกอาคารรอบๆให้คงเดิม คลองแห่งนี้มีความยาวถึง 1,140 เมตรประดับตกแต่งด้วยโคมไฟสไตล์วิคตอเรียนอยู่ทั้งสองฝั่งของถนน

โรงเป่าแก้วคิตะอิจิ เครื่องแก้วนับเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ Kitaichi Glass เป็นแบรนด์เครื่องแก้วชั้นนำของโอตารุ โดยโรงงานเป่าแก้วคิตะอิจินั้นถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องแก้วคุณภาพสูงที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนช้อปปิ้งซาคาอิมาจิ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตารุ ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแลนมาร์กของเมืองนี้มากนัก นับเป็นถนนที่มีเสน่ห์และเต็มเปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์มากๆ เนื่องจากตัวถนนเองได้รับการอนุรักษ์มาอย่างดีเยี่ยม จนกลายมาเป็นถนนแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอตารุอย่างในปัจจุบัน

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ ได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองโอตารุจากการที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 มีการจัดแสดงกล่องดนตรีโบราณและหลากสไตล์กว่า 25,000 ชิ้น อีกทั้งยังมีส่วนจัดแสดงตุ๊กตาคาระกุริ อันเป็นตุ๊กตาแบบดั้งเดิมของยุคศตวรรษที่ 17 ถึงศตวรรษที่ 19 ที่หาดูได้ยากมากๆให้ได้ชมอีกด้วย

สิ่งที่สะดุดตาคือด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่ยังคงใช้งานได้มาถึงปัจจุบันและเหลือเพียง 2 เรือนในโลกเท่านั้น

เพลิดเพลินกับ คาเฟ่ฮัลโหลคิตตี้ สำหรับท่านที่ชอบทานกาแฟและเป็นแฟนคลับของ Hello Kitty ร้านนี้ไม่ควรพลาด เนื่องจากร้านนี้มีถ้วยกาแฟลาย Hello Kitty จำหน่ายเป็นของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ร้านขนม Le TAO เป็นร้านขนมชื่อดังของเมืองโอตารุ (Otaru) แห่งภูมิภาคฮอกไกโด

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ โรงงานช็อคโกแลตแห่งนี้ เป็นโรงงานของบริษัท Ishiya บริษัทช็อกโกแลตของท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของบริษัท คือ คุ้กกี้ Shiroi Koibio คุ้กกี้เนยสอดไส้ช็อกโกแลตขาวที่กินไปทีแทบละลายกับความอร่อย ซึ่งถือเป็นของฝากที่นิยมของฮอกไกโด ยิ่งช่วงฤดูหนาวจะยิ่งสวยมากกว่าปกติหลายเท่า

นำท่านสู่ หอนาฬิกาซัปโปโร สัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร ตัวอาคารของหอนาฬิกาสร้างขึ้นต้นสมัยพัฒนาซัปโปโร ในปี 1878 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรซัปโปโร ตัวเรือนนาฬิกาซื้อมาจากกรุงบอสตัน โดยปัจจุบันนั้นหอนาฬิกาแห่งนี้ได้มีการปรับปรุงจนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาชมกัน ภายในนั้นมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเข้า)

ซัปโปโรทีวีทาวเวอร์ (Sapporo TV Tower) สูง 150 เมตร ซึ่งด้านบนมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของสวนสาธารณะแห่งนี้และเมืองโดยรอบแบบ 360 องศง จุดชมวิวอยู่ที่ความสูง 90 เมตร ช่วงกลางคืนมีความสวยงามมากเพราะตัวทาวเวอร์จะเปิดไฟประดับประดาเพื่อความสวยงาม นับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของซัปโปโร

ย่านซูซูกิโนะ นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัปโปโร อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่ำคืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆ ต้องมาที่นี่ให้ได้ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน

ถนนคนเดินทานุกิโคจิ (Tanuki Koji) ถือว่าเป็นย่านช็อปปิ้งชื่อดังของเมืองซัปโปโร ที่ชอบสุดๆ ก็ตรงการที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งในร่มแบบว่าจะแดดแผดเผาหรือฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นช็อปปิ้งได้แบบไม่มีถอย เพราะที่นี่นั้นมีหลังคาคลุมยาวตามแนวถนน ยาว 1 กิโลเมตร ถ้านับง่ายๆ ก็ประมาณ 7-8 บล็อก จนถึงแม่น้ำ Sosei ที่นี่เปิดมานานเป็นร้อยปีแล้ว นับว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เปิดตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873

ค่ำ     แนะนำ!! บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลร้านดัง NANDA

(จ่ายเพิ่ม 2,999 บาท/ท่าน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 399 บาท/ท่าน หากสนใจกรุณาแจ้งในวันจอง)

พัก Sapporo Prince Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ตลาดปลานิโจ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลาว่าการเก่าฮอกไกโด ดิวตี้ฟรี - หุบเขาพระพุทธเจ้า - มิตซุยเอาท์เล็ต

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดปลานิโจ ที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโรก็มีชื่อเสียงในฐานะเป็นตลาดที่มีมาตั้งแต่สมัยเมจิ หากต้องการชิมอาหารอร่อยตามฤดูกาลของฮอกไกโดอย่างง่ายๆ หละก็ เชิญที่ตลาดได้เลย

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าของศาสนาพุทธนิกายชินโตที่มีความเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโดเพราะที่ศาลเจ้าแห่งนี้นั้นถูกสร้างในช่วงยุคเริ่มพัฒนาเกาะ ประมาณปี ค.ศ.1871 ไม่เพียงแค่จะมาสักการะขอพรกับเทพเจ้าที่ประทับภายในศาลเจ้ามากถึง 4 องค์ แต่ด้วยความที่ตัวศาลเจ้าเองมีพื้นที่เชื่อมต่อกับสวนมารุยามะทำให้ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวเด็ดอีกแห่งหนึ่งของเมือง

นำท่านช้อปที่ DUTY FREE อิสระช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพที่ร้านค้าปลอดภาษี มีสินค้าปลอดภาษีให้เลือกซื้อมากมาย

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หุบเขาพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ถือว่าเป็นผลงานการสร้างชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ที่ถือว่าที่สุดรางวัลของสถาปนิก โดยมีลักษณะเป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงมากถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะมีค่อยๆลาดลง อีกทั้งรายล้อมด้วยธรรมชาติอันงดงาม

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ มิตซุยเอาท์เลต ตั้งอยู่ที่เมือง Kita-Hiroshima ชานเมืองทิศตะวันออกของซัปโปโรที่สำคัญอยู่ใกล้ๆเส้นทางที่ไปยังสนามบินนิวชิโตะเสะ ห้างสรรพสินค้าของที่นี่นั้นจะเป็นรูปแบบ outlet mall ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่ ปี 2012 มีทั้งแบรนด์ภายในประเทศรวมไปถึงแบรนด์ต่างประเทศดังๆอีกเพียง ซึ่งภายในห้างมีร้านค้าแบรนด์ต่างๆกว่า 128 ร้าน รวมถึงร้านค้าปลอดภาษีอีกด้วย ด้านในยังจะมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่จุ 650 ที่นั่งที่มีเมนูขึ้นชื่อๆท้องถิ่นให้ชิมแถมยังมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอีกด้วย

ค่ำ     อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ มิตซุยเอาท์เลต

พัก Air Terminal Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

เช้า     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนิวชิโตเซะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างนั้นทุกท่านยังสามารถช้อปปิ้ง เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกได้ ภายในสนามบิน

10.00 น.     เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 671

15.50 น.      เดินทางกลับถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความทรงจำสุดประทับใจ

เงื่อนไข

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ